Department of Computer Science and Engineering

2009-13 Btech Students

SnoRoll NoName
1 900101 SYED SADAF ALI
2 900102 SYED FAHAD HUSSAIN
3 900103 DEVESH RAWAT
4 900105 RAJAT PAWAR
5 900106 SHREYAS JAIN
6 900107 UJJWAL SEN
7 900108 TOSHI YADAV
8 900109 TUSHAR PRADYUMNA MAHESHWARI
9 900110 VAIBHAV INGOLE
10 900111 SHAH BHUSHAN DHIMANT
11 900112 ANJOR HEMANT
12 900113 VARADKAR ROMIL SUHAS
13 900114 PATIL DARSHAN PURUSHOTTAM
14 900115 DHOKED SAHIL GUMANMAL
15 900116 MALAY KUMAR
16 900117 JAIPREET SINGH
17 900118 HEMANT DAS
18 900119 SHAILENDRA JAYASWAL
19 900120 ANANT PALLIWAL
20 900121 KIRAN KUMAR NAGAR
21 900122 SIDDHARTH GUPTA
22 900123 RAHUL NANDA
23 900124 ANUKRITI JAIN
24 900125 ABHISHEK
25 900126 PANKAJ KUMAR
26 9001027 DEVENDRA KUMAR MITTAL
27 900128 AKSHIT BHATNAGAR
28 900129 MUKUL DILWARIA
29 900130 SATYAM
30 900132 KARKALA AMIT REDDY
31 900133 NADELLA SRIKANTH
32 900134 PAULSON VINCENT
33 900135 GULSAGAR SINGH JASSAR
34 900136 RANJODH SINGH DHALIWAL
35 900138 DEEPTI KOCHAR
36 900210 NIHAL SANDEEP BALANI